O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowieZagrożenia na budowie


Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie, zarówno czynników niebezpiecznych, jak i szkodliwych oraz uciążliwych. Stwarza to wiele potencjalnych możliwości występowania bardzo groźnych wypadków prowadzących do śmierci lub kalectwa. Niezbędne jest więc stosowanie na co dzień obostrzonych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do czynników niebezpiecznych powodujących najczęściej urazy u pracowników budowlanych należą przede wszystkim:
 • czynniki mechaniczne, takie jak:
 • ruchome, a głównie wirujące, części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzia,
 • poruszające się środki transportu,
 • ostre wystające elementy,
 • spadające przedmioty,
 • prąd elektryczny,
 • wybuch różnych urządzeń i instalacji ciśnieniowych.

  Najczęściej występujące przy robotach budowlanych czynniki uciążliwe to:
 • podnoszenie i przenoszenie ciężarów,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • stres.


 •