O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowie


Prace na wysokości


Zasady ogólne zatrudniania pracowników do pracy na wysokości

O pracy na wysokości mówimy wtedy, gdy praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prace na wysokości zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego też mogą je wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do tej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości podlegają lekarskim badaniom okresowym:
1) do wysokości 3 m - co 3÷5 lat (w zależności od wskazań lekarza),
2) powyżej 3 m - co 2÷3 lata (w zależności od wskazań lekarza),
3) po ukończeniu 50 roku życia - corocznie.

Bezpieczeństwo wykonywania prac na wysokości - podstawowe zasady:

Prace na wysokości to prace wykonywane m.in. na rusztowaniach, drabinach, klamrach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, galeriach, pomostach, podestach i tym podobnych podwyższeniach. Główne wydarzenia powodujące wypadki przy pracach na wysokości to:
1) upadek pracownika z wysokości,
2) uderzenie, przygniecenie ludzi przez spadające, wysypujące się materiały, narzędzia oraz opakowania.

Do najczęstszych przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości są: wadliwa organizacja i metody pracy, wadliwe urządzenie i utrzymanie stanowiska pracy oraz przejść oraz nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Na powierzchniach położonych na wysokości ponad 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących, jako przejścia, należy przestrzegać następujących wymagań:

1) powinny być zamontowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m;

2) pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób;

3) jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest nie możliwe, trzeba stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników, adekwatne do rodzaju i warunków wykonywania pracy, w szczególności sprzęt indywidualny chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości.

Należy mieć również na uwadze i to, żeby prace na wysokości były organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie był zmuszony wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.