O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowie


Daszki ochronne na budowach


Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości miejsca budowanego obiektu, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m.
Wszystkie stanowiska, przejazdy i przejścia znajdujące się w strefach niebezpiecznych, należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne należy umieścić na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem. Trzeba też stosować osłony z siatek ochronnych.
Nachylenie daszków powinno wynosić 45° w kierunku źródła zagrożenia.
Winno się też wywiesić odpowiednie tablice ostrzegawcze, a jeœli jest taka potrzeba, trzeba zapewnić odpowiednie oświetlenie ostrzegawcze.
Pokrycie daszków powinno być na tyle szczelne i mocne, aby spadające z góry przedmioty nie powodowały ich przebicia.
W miejscach przejść i przejazdów należy zwiększyć szerokość daszka o 0,5 m z każdej strony ponad szerokości przejścia lub przejazdu.
Trzeba też pamiętać, że używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest niedozwolone.