O firmie 
 
 Oferta 
 
Doświadczenie
 
 Kontakt 
 
Praca / współpraca
   Bezpieczeństwo pracy na budowie


Prace załadunkowe, rozładunkowe i transportowe


Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów

Niedopuszczalny jest rozładunek i załadunek materiałów lub wyrobów jak też przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną samochodu, w której znajduje się kierowca. Przy wykonywaniu robót budowlanych z wykorzystaniem maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia - należy uzgodnić bezpieczne warunki tej pracy z użytkownikiem sieci. Maszyny i urządzenia eksploatowane na terenie budowy, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, należy wyposażyć w sygnalizatory napięcia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych na budowie

1) Nie należy ręcznie przemieszczać przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe.

2) Należy zabezpieczyć ostre lub wystające elementy przedmiotów przemieszczanych w sposób zapobiegający powstawaniu urazów.

3) Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:
 • 30 kg - przy pracy stałej,
 • 50 kg - przy pracy dorywczej.

  4) Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m jest zabronione.

  5) Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, należy wykonywać zespołowo, przy czym na jednego pracownika nie może przypadać masa większa niż:
 • 25 kg - przy pracy stałej,
 • 42 kg - przy pracy dorywczej.

  6) Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie większej niż 500 kg


 •